Wednesday, July 30, 2008

The Half-Blood Prince

Waah! May trailer na!!! November na sana!!! Ang 'dark' nung feel nung trailer pero gusto ko!

View the trailer here.

Hala. Naka-ilang entry ako ngayong gabi? Hahahaha!

No comments:

Post a Comment

Tell me what you think!