Sunday, July 6, 2008

4AM

Sabi ni Apple, ako lang ang gumagawa ng sarili kong problema.

Gaga lang daw akong sadya.

Hmmm. Baka nga. Hahahahaha!

No comments:

Post a Comment

Tell me what you think!