Monday, May 4, 2009

Walang dahilan para magmadali

Malayo pa ang mararating natin.
Nasa atin ang lahat ng oras,
ang lahat ng pagkakataon.
Atin ang bukas.
Sigurado yon.

No comments:

Post a Comment

Tell me what you think!